Taitto (layout)

Nuottisivujen taitolla (layout) tarkoitetaan tapaa, jolla viivastot asetellaan sivulle, ja miten muut nuottisivuille tulevat elementit kuten tekstit sijoitetaan viivastoihin nähden. Nuottien välistäminen tahdin ja viivaston sisällä sekä viivastojen pystysuuntainen asettelu on kuvattu sivulla 10., nuottien välistys.

Nuottikuvan taittoon liittyy muutamia perusperiaatteita:
 • käytä sopivaa viivastokokoa; hyvä yhden viivaston korkeus on orkesteristemmassa 7-9 mm, pianonuotissa 6-8 mm ja partituurissa 4-6 mm;
 • sijoita musiikki sivuille siten, että saat asetettua tauon juuri ennen sivunkääntöä tai heti sen jälkeen;
 • jos sivunkäännön kohdalle ei millään saada taukoa, tai jos tauko on kovin lyhyt, merkitään sivun vasempaan alakulmaan isolla "V.S." (= "volti subito", "käännä heti");
 • jos mahdollista, rumpu- ja bassostemmat tulisi suunnitella siten, että sivunkääntöjä ei tarvita lainkaan (huomaa, että nuottitelineelle mahtuu normaalisti vain kaksi nuottisivua!);
 • älä tee sivunkääntöä keskelle kertausta;
 • harjoitusmerkit ja segnot mielellään rivien alkuun;
 • mahdollinen harjoitusmerkkiä edeltävä kohotahti kirjoitetaan kuitenkin rivin alkuun, jolloin harjoituskirjain tuleekin 2. tahtiviivan kohdalle;
 • harjoitusmerkit laatikoidaan; harjoitusmerkkeinä käytetään esim. juoksevia aakkosia (A, B, C, D jne...) tai ao. tahdin tahtinumeroita (ks. kohta 26., partituuri);
 • coda alkaa aina omalta riviltään, mielellään hieman sisennettynä;
 • tahtinumerot merkitään mielellään (alimman) viivaston alle, joko tahdin aloittavan tahtiviivan kohdalle tai keskelle tahtia;
 • orkesteristemmoissa riittää, jos tahtinumerot merkitään joka rivin alkuun, partituurissa tahtinumerot merkitään aina joka tahtiin;
 • sivunumerot merkitään 2. sivusta alkaen joka sivulle, aina ulkoyläkulmaan (parittomille sivuille siis oikeaan yläkulmaan, parillisilla vasempaan).

Nuottiin merkittävät tekstielementit sijoitetaan seuraavasti:
 • kappaleen nimi suurella kirjasimella, lihavoituna tai alleviivattuna keskelle 1. sivun ylälaitaa; mahdollista alaotsikkoa ei alleviivata;
 • 2. sivusta eteenpäin kappaleen nimi tulee pienellä kirjasimella ylätunnisteena keskelle jokaisen sivun ylälaitaa:
 • säveltäjä sekä mahdollinen sanoittaja ja sovittaja 1. sivun oikeaan yläkulmaan, mielellään kursivoituina (mutta ei alleviivattuna);
 • instrumentti merkitään 1. sivun vasempaan yläkulmaan, lyhentämättömänä ja alleviivattuna; 2. sivusta eteenpäin instrumentti merkitään lyhennettynä ylätunnisteeseen, pienellä kirjasimella heti kappaleen nimen alle;
 • mahdollinen copyright-merkintä tulee keskelle 1. sivun alalaitaa, pienellä kirjasimella.

Katso seuraavista nuottikuvista (pdf) esimerkkejä taitosta sekä tekstien ja muiden elementtien sijoittelusta:

1. Puhallinstemma
2. Pianostemma
3. Rumpustemma, jossa vihjenuotteja
4. Nuotti, jossa laulu- ja säestysrivit


Seuraava: 26. partituuri

© 2007 Jere Laukkanen