Tauot

Kokotauko merkitään neljännen viivan alapuolelle. Viivan pituus on n. 4,5 mm, ja se piirretään keskelle tahtia. Kokotaukoa voi käyttää kaikissa tahtilajeissa, kun tauko kestää koko tahdin ajan:
Puolitauko merkitään kolmannen viivan yläpuolelle. Viivan pituus on n. 3 mm. Puolitaukoa ei keskitetä tahtiin kokotauon tavoin, vaan se merkitään alkamiskohtansa mukaisesti:
Pienemmät taukojen aika-arvot merkitään puolitauon tavoin alkamiskohtansa mukaisesti. Vasemmalta oikealle: neljäsosatauko, kahdeksasosatauko, 1/16-tauko, 1/32-tauko, 1/64-tauko, 1/128-tauko. Huomaa taukojen vertikaalinen sijoittelu:
Huomaa, että rytmimusiikin notaatiossa augmentaatiopisteitä käytetään taukojen kanssa ainoastaan silloin, kun tahtilajin isku tai iskuala vastaa kestoltaan pisteellistä aika-arvoa. Vertaa seuraavia esimerkkejä:

  mutta:  

Taukojen augmentaatiopisteet kirjoitetaan viivaston 3. väliin (kokotauosta 1/16-taukoon) tai 4. väliin (1/32 - 1/64-osatauot).


Taukoja voidaan siirtää vertikaalisesti esim. palkituksen vuoksi tai silloin, kun samalle viivastolle on kirjoitettu useampi osuus (divisi):Divisikirjoituksessa jokaisella stemmalla tulee olla omat tauot.


Useamman tahdin mittainen tauko ("multirest") merkitään seuraavasti. Esimerkkinä kahdeksan tahdin mittainen tauko:Tällainen "multirest" on ehdottomasti katkaistava harjoituskirjaimien, temponvaihdosten tms. kohdalla!


Yksiviivaiselle viivastolle kirjoittaessasi sijoita tauot seuraavasti:
Seuraava: 5. etumerkit

© 2007 Jere Laukkanen