Etumerkit

Sävellajimerkinnät

Sävellajin etumerkintä sijoitetaan välittömästi nuottiavaimen jälkeen, jokaisen viivaston alkuun:
Jos sävellaji vaihtuu viivaston alussa, tulee edellisen viivaston loppuun sijoittaa kaksoistahtiviivalla erotettu muistutusetumerkintä (huomaa: ei tahtiviivaa muistutusetumerkinnän jälkeen). Uuden sävellajin etumerkit sijoitetaan normaalisti seuraavan viivaston alkuun:
Jos sävellaji vaihtuu keskellä viivastoa, merkitään kaksoistahtiviiva ennen uuden sävellajin etumerkintää. Uuden sävellajin etumerkit sijoitetaan normaalisti seuraavan viivaston alkuun:
Palautusmerkkejä tarvitsee käyttää säveljinvaihdosten yhteydessä ainoastaan silloin, kun uusi sävellaji on C-duuri tai A-molli (tai ns. avoin sävellaji). Palautusmerkit merkitään tällöin samassa järjestyksessä kuin edellisen sävellajin etumerkit:
Seuraavassa tonaalisten sävellajien etumerkkien oikea sijoittelu G- ja F-avaimille:
Paikallisetumerkit

Seuraavassa paikallisetumerkit järjestyksessä "matalimmasta korkeimpaan". Vasemmalta oikealle: kaksoisalennus-, alennus-, palautus, ylennys- ja kaksoisylennysmerkki:Yleisesti ottaen, ylöspäisissä kuluissa käytetään usein juurisävelten ylennettyjä muunnoksia (ylennetyt ja kaksoisylennetyt sävelet) ja alaspäisissä kuluissa alennettuja muunnoksia (alennetut ja kaksoisalennetut sävelet). Tähän vaikuttavat kuitenkin ennen kaikkea vallitseva sävellaji, äänenkuljetus, mahdollinen sointumerkki sekä itse sävelkulun luonne. Kaksoisylennysmerkkejä käytetään yleensä vain ylennysmerkkisissä sävellajeissa ja kaksoisalennusmerkkejä alennusmerkkisissä sävellajeissa.

Paikallisetumerkit vaikuttavat vain seuraavaan tahtiviivaan saakka, ja vain samassa oktaavialassa. Jos seuraavaan tahtiin halutaan sama juurisävelen muunnos, on paikallisetumerkki asetettava uudestaan:
Mikä tahansa paikallisetumerkki nollautuu, kun samalle juurisävelelle asetetaan uusi paikallisetumerkki. Etumerkkejä ei siis "lasketa yhteen". Ylennys- tai alennusmerkkiä ei myöskään tarvitse palauttaa ennen uuden ylennys- tai alennusmerkin asettamista:
Muistutusetumerkkien käyttö on suotavaa. Ne laitetaan usein sulkuihin, erotuksena muista etumerkeistä:
Intervallit ja soinnut: paikallisetumerkit voidaan sijoittaa päällekkäin, jos ne mahtuvat. Muussa tapauksessa etumerkit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan "sik-sak"-muodostelmaan, nuotinpäistä katsoen järjestyksessä vasemmalle päin: ylin - alin - 2. ylin - 2. alin - 3. ylin jne.:
Seuraava: 6. tahtiviivat

© 2007 Jere Laukkanen