Nuottiavaimet

Seuraavassa yleisimmin käytetyt nuottiavaimet eli klaavit. Esimerkkiin merkitty nuotti osoittaa soivan keski-c:n (c¹) kulloisenkin paikan nuottiviivastolla.
Huomaa, että nuottavain merkitään jokaisen viivaston alkuun, hieman sisennettynä, ja että yhdelle viivastolle kirjoitettaessa ei käytetä viivaston alussa tahtiviivaa.


G- ja F-avaimet

G-avain eli diskanttiklaavi kattaa äänialueen c¹:stä ylöspäin. Se on nuottiavaimista kaikkein käytetyin:
F-avain eli bassoklaavi kattaa äänialueen c¹:stä alaspäin. Se on toinen yleisimmin käytetyistä nuottiavaimista:
Oktaavi-G-avainta käytetään usein tenorilauluääniä kirjoitettaessa. Avaimen alla oleva pieni "8" ilmaisee viivastolle kirjoitetun nuotin soivan oktaavia alempaa:
C-avaimet

Alttoklaavi kattaa osapuilleen alueen c - c²:Alttoklaavia käytetään yleensä alttoviululle kirjoitettaessa, tosin alttoviulun korkeammat stemmat voidaan kirjoittaa myös G-avaimelle.


Tenoriklaavi kattaa suunnilleen alueen A - a². Sitä käytetään usein sellon, fagotin ja (klassisen) vetopasuunan ylärekistereille kirjoitettaessa:Rytmimusiikin alueella pasuunalle kirjoitettaessa käytetään yleensä aina F-avainta, rekisteristä riippumatta.


Säveltasoton nuottiavain

Säveltasotonta nuottiavainta käytetään yleensä kirjoitettaessa lyömäsoittimille, joilla ei ole tarkoin määriteltyjä sävelkorkeuksia. Seuraavassa säveltasoton nuottiavain 5- ja 1-viivaisilla viivastoilla:
Klaavin vaihtaminen

Jos nuottiavain vaihtuu keskellä viivastoa, merkitään uusi klaavi vihjenuotin ("cue"-) kokoisella nuottiavaimella (n. 75% normaalista koosta). Jos klaavi vaihtuu tahtiviivan kohdalla, merkitään uusi avain ennen tahtiviivaa:
Jos klaavi vaihtuu keskellä tahtia, merkitään uusi avain välittömästi ennen ensimmäistä, uudella avaimella tulkittavaa nuottia:Huomaa: molemmassa em. tapauksessa uusi klaavi merkitään seuraavasta täydestä viivastosta alkaen normaalikokoisena.


Jos klaavi vaihtuu uuden viivaston alussa, merkitään edellisen viivaston loppuun vihjekokoinen muistutusavain ja seuraavan viivaston alkuun uusi klaavi normaalikokoisella nuottiavaimella:
Seuraava: 3. nuotinpäät ja -varret

© 2007 Jere Laukkanen