Viivastot

Tavallisessa nuottiviivastossa on viisi viivaa ja neljä väliä, ja ne numeroidaan alhaalta ylöspäin:Lyömäsoittimille kirjoitettaessa voidaan käyttää myös 1-4 -viivaisia viivastoja. (Ks. kohta 2. nuottiavaimet.)


Jos nuotti kirjoitetaan viivalle, tulee viivan kulkea täsmälleen nuotinpään keskeltä. Nuotin ylä- ja alalaidat eivät saa koskettaa nuottiviivoja:
Väliin kirjoitetun nuotin tulee sijaita täsmälleen nuottiviivojen keskellä siten, että nuotti koskettaa viivoja ylä- ja alalaidastaan:
Viivastoa voidaan "jatkaa" ylös- ja alaspäin apuviivojen avulla. Apuviivojen pituus on n. 6 mm ja niiden etäisyys toisistaan on sama kuin viivaston vierekkäisten viivojen. Musteella kirjoitettaessa käytetään paksumpaa viivaa kuin viivaston viiva. Apuviivat lasketaan viivastosta poispäin. Seuraavassa esimerkissä toinen nuoteista on 3. yläapuviivan yläpuolella ja toinen 4. ala-apuviivalla:
Saman soittimen soitettavaksi tarkoitetut viivastot yhdistetään toisiinsa kaarisulkeella. Esimerkkinä pianoviivasto:
Samaan instrumenttiryhmään (-sektioon, -kuoroon) kuuluvat viivastot yhdistetään toisiinsa hakasulkeella:
Seuraava: 2. nuottiavaimet

© 2007 Jere Laukkanen