Oktaavisiirto

Oktaavisiirtomerkintöjen avulla voidaan välttää apuviivojen liiallista käyttöä. Oktaavisiirtomerkintöjä on neljä erilaista:
  • 8va tarkoittaa, että osuus tulkitaan oktaavia korkeammalta kuin se on kirjoitettu;
  • 8vb tarkoittaa, että osuus tulkitaan oktaavia matalammalta kuin se on kirjoitettu;
  • 15ma tarkoittaa, että osuus tulkitaan kahta oktaavia korkeammalta kuin se on kirjoitettu;
  • 15mb tarkoittaa, että osuus tulkitaan kahta oktaavia matalammalta kuin se on kirjoitettu.
8va ja 15ma -merkintöjä käytetään tyypillisesti diskanttiklaaviin kirjoitettaessa, ja ne piirretään aina viivaston yläpuolelle. Merkinnän vaikutusalue osoitetaan katkoviivalla ja sen loppuun piirretyllä hakasella:
8vb (usein myös 8va bassa) ja 15mb (myös 15ma bassa) -merkintöjä käytetään bassoklaaviin kirjoitettaessa, ja ne piirretään aina viivaston alapuolelle. Merkinnän vaikutusalue osoitetaan niin ikään katkoviivalla ja sen loppuun piirretyllä hakasella:
Mahdolliset paikallisetumerkit tulee merkitä uudestaan, mikäli oktaavisiirto sijoitetaan keskelle tahtia:
Vaikka periaatteessa oktaavisiirtomerkinnän vaikutusalueen osoittamiseen riittää merkinnän jälkeen tuleva katkoviiva ja hakanen, käytetään usein myös sanaa loco (suom. paikaltaan) muistuttamaan merkinnän päättymisestä:Oktaavisiirtomerkinnät ovat kaikkein tyypillisimpiä pianomusiikissa ja partituurinotaatiossa. Myös viululle, sähkökitaralle ja -bassolle erittäin korkeita osuuksia kirjoitettaessa on syytä harkita 8va-merkinnän käyttöä.


Seuraava: 14. artikulaatiomerkit

© 2007 Jere Laukkanen