Koru- ja vihjenuotit

Korunuotit eli etuheleet ovat lyhytkestoisia nuotteja, joilla ei ole omaa aika-arvoa. Ne ottavat tarvitsemansa ajan edeltävästä tai seuraavasta nuotista. Korunuotit ovat kooltaan n. kaksi kolmasosaa normaalista nuotista, ja ne piirretään aina varret ylöspäin (paitsi divisikirjoituksessa alempaan stemmaan varret tietenkin alaspäin).

Yksittäiset korunuotit merkitään yleensä kahdeksasosanuotein, joiden varren ja väkäsen yli on piirretty ohut vinoviiva. Korunuotti voidaan myös yhdistää legatokaarella "päänuottiinsa":Jos korunuottiin liittyy etumerkki, myös se piirretään normaalia pienikokoisemmaksi. Huomaa, että korunuottiinkin liitetty etumerkki vaikuttaa koko tahdin ajan, ja myös normaaleihin nuotteihin.

Jos korunuotteja on useampi peräkkäin, merkitään ne yleensä kuudestoistaosanuotein ja palkitetaan yhteen. Vinoviivaa ei tällöin käytetä:
Vihjenuoteilla (cue notes) voidaan merkitä nuottikuvaan tiedoksi esimerkiksi pitkän tauon jälkeistä sisääntuloa helpottavia muiden instrumenttien osuuksia tai melodioita tai muita osuuksia, jotka helpottavat nuotin seuraamista, mutta joita ei tule soittaa. Vihjenuotit ovat kooltaan n. 75% normaalista nuotista:
Seuraava: 23. pianon pedaalimerkinnät


© 2007 Jere Laukkanen