Kaaret

Yhdyskaari

Yhdyskaarta käytetään merkittäessä iskujen rajan, iskualojen rajan tai tahtiviivan ylittäviä ääniä useamman nuotin avulla. Yhdyskaari piirretään aina nuotinpään puolelle:
Kokonuotteja yhdistettäessä yhdyskaari tulee yläpuolelle, jos nuotit sijaitsevat keskimmäisellä viivalla tai sen yläpuolella. Jos nuotit sijaitsevat keskiviivan alapuolella, tulee yhdyskaarikin alapuolelle:
Jos nuotinvarret osoittavat eri suuntiin, piirretään yhdyskaari sille puolelle, mihin yhdyskaaren aloittava nuotti sen osoittaa:(Vaihtoehtoisesti voidaan näissä tapauksissa piirtää yhdyskaari myös aina yläpuolelle.)


Yhdyskaari alkaa nuotinpään päältä, sen oikeasta laidasta ja se päättyy seuraavan nuotinpään päälle, sen vasempaan laitaan. Yhdyskaari ei saa koskettaa nuotinpäätä tai mahdollista augmentaatiopistettä. Mahdolliset artikulaatiomerkit tulevat nuotinpäästä katsoen aina yhdyskaaren toiselle puolelle:
Divisikirjoituksessa ylemmän osuuden yhdyskaaret piirretään aina yläpuolelle, alemman osuuden alapuolelle:
Soinnuissa ja intervalleissa ne yhdyskaaret, jotka yhdistävät keskimmäisellä viivalla tai sen yläpuolella olevia nuotteja piirretään ylöspäin. Keskiviivan alapuolisia nuotteja yhdistävät yhdyskaaret piirretään puolestaan alaspäin. Sekunti-intervalleja yhdistävät kaaret piirretään mahdollisuuksien mukaan eri puolille:
Paikallisetumerkit vaikuttavat aina yhdyskaaren loppuun asti, vaikka se olisikin seuraavan tahdin puolella. Etumerkkiä ei siis toisteta kaaren sisällä:
Yhdyskaarella voi yhdistää vain kaksi nuottia. Useampi nuotti yhdistetään useammalla yhdyskaarella. Yhdyskaarta ei siis saa piirtää nuottien "yli":
Legato- ja fraasikaaret

Legato- eli sidekaarella yhdistetään samalla alukkeella / hengityksellä / jousen suunnalla tulkittavat nuotit. Sidekaari tulee aina (kaaren aloittavan) nuotinpään puolelle, ja se piirretään vähän kauemmas nuotinpäistä kuin yhdyskaaret. Sidekaaren sisään voi myös jäädä yhdyskaaria:
Fraasikaarilla merkitään fraasien rajat. Fraasikaaret eivät vaikuta nuottien alukkeisiin tai jousituksiin. Fraasikaaret piirretään kauemmas nuotinpäistä kuin sidekaaret ja aina viivaston yläpuolelle. Fraasikaarien sisään voi jäädä yhdys- ja sidekaaria:
Sekä side- että fraasikaaret piirretään mahdollisten artikulaatiomerkkien toiselle puolelle:
Seuraava: 10. nuottien välistys

© 2007 Jere Laukkanen