Glissando, portamento ja venytykset

Glissando

Glissandolla tarkoitetaan mahdollisimman saumatonta ja portaatonta liukumista sävelestä toiseen. Glissando merkitään alku- ja päätesävelellä sekä niiden väliin merkityllä aalto- tai suoralla viivalla. Varsinkin suoraa viivaa käytettäessä lyhenne "gliss." tulisi aina merkitä viivan yläpuolelle:
Jos glissandossa on useampi sävel tai kokonainen sointu, tulee viivoja olla yhtä monta kuin nuotinpäitä. Lyhenne "gliss." merkitään kuitenkin vain ylimmän viivan yläpuolelle:
Glissando voi myös alkaa määräämättömästä sävelestä tai päättyä sellaiseen. Alla muutamia erilaisia merkintätapoja:
Seuraavassa varsinkin (jazz)puhallinsoittimille tyypillisiä glissandonsukuisia efektejä. Vasemmalta oikealle: Rip (ylhäältä), Rip (alhaalta), Doit, Short Drop ja Long Drop:
Portamento

Jousisoittimille ominaisella portamentolla tarkoitetaan täysin portaatonta liukumista sävelestä toiseen. Portamento merkitään alku- ja päätesävelellä sekä niiden väliin merkityllä suoralla viivalla ja lyhenteellä "port." viivan yläpuolella:
Venytykset

Venytykset (bends) ovat yleensä puoli- tai kokosävelaskeleen laajuisia, mahdollisimman portaattomia ja nopeahkoja sävelkorkeuden liu'utuksia. Venytys voi edeltää annettua säveltä, sijaita sen keskellä tai tulla annetun sävelen jälkeen. Seuraavassa joitain yleisiä tapoja merkitä erilaisia venytyksiä. Vasemmalta oikealle: 1) venytykset määränuottiin alhaalta ja ylhäältä, 2) venytys alas keskellä määränuottia ("scoop"), 3) venytykset alas ja ylös keskellä määränuottia, 4) venytykset määränuotista alas ja ylös:Varsinkin sähkökitaralle on kehitetty huomattavasti monimutkaisempia venytysten merkintöjä. Muille soittimille kirjoitettaessa on kuitenkin syytä pitäytyä yllä esitetyissä merkinnöissä.


Seuraava: 21. poikkeusjaot

© 2007 Jere Laukkanen