Dynamiikkamerkinnät

Dynamiikkamerkintöjen avulla voidaan nuottikuvaan merkitä yksittäisten nuottien tai kokonaisten jaksojen voimakkuusasteita ja voimakkuuden vaihteluita. Seuraavassa yleisimmin käytetyt dynamiikkamerkinnät selityksineen:

ppp piano pianissimo: mahdollisimman hiljaa
pp pianissimo: hyvin hiljaa
p piano: hiljaa
mp mezzopiano: keskihiljaa
mf mezzoforte: keskivoimakkaasti
f forte: voimakkaasti
ff fortissimo: hyvin voimakkaasti
fff forte fortissimo: mahdollisimman voimakkaasti
sf sforzando: äkillinen yhden nuotin korostus (vrt. vaaka-aksentti)
fz forzando: äkillinen yhden nuotin huomattava korostus (vrt. pystyaksentti)
sfz sforzato: äkillinen yhden nuotin huomattava ja raskas korostus (vrt. pystyaksentti + tenutoviiva)
 

Dynaamiset merkinnät piirretään aina viivaston alapuolelle (pianoviivastolla myös viivastojen väliin) ja hivenen ennen ensimmäistä nuottia, johon merkki vaikuttaa:Yhdistetyt dynamiikkamerkinnät ovat myös mahdollisia. mf, f ja sf -merkinnät voidaan yhdistää p ja pp -merkkeihin. Näin saadaan eräänlaisia dynamiikka- ja artikulaatiomerkintöjen yhdistelmiä. Esim. merkintä fp tarkoittaa, että soitetaan ensin voimakkaasti, sitten välittömästi hiljaa.


Crescendo ja diminuendo

Voimakkuuden portaaton voimistuminen merkitään joko crescendo-merkillä tai teksteillä crescendo tai cresc. Crescendo-merkki on oikealle avautuva "kiila":
Voimakkuuden portaaton hiljentyminen merkitään joko diminuendo-merkillä tai teksteillä diminuendo tai dim. (joskus myös decrescendo tai decresc.). Diminuendo-merkki on vasemmalle avautuva "kiila":Crescendo- ja diminuendo-merkit yhdistetään usein dynamiikkamerkintöihin (kuten yllä f ja p), mutta se ei ole täysin välttämätöntä. Myös ne piirretään viivaston alapuolelle ja keskitetään pystysuunnassa mahdollisiin muihin dynamiikkamerkintöihin.


Seuraava: 16. tempo, tyyli ja agogiikka

© 2007 Jere Laukkanen